ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 207 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 207 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Những cây thích nghi với lửa có đặc điểm gì nổi bật?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Lửa cũng là một nhân tố sinh thái. Nhiều loài cây có những thích nghi với lửa cháy tự nhiên, nhất là những vùng khô hạn, nhiều giông gió,: thân có vỏ dày, chịu lửa tốt (cây rừng khộp), cây thân thảo (có, sậy...) có thân ngầm dười mặt đất, mặt nước để tránh lửa.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 207 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1