Bài tập 3 trang 207 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 207 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Những cây thích nghi với lửa có đặc điểm gì nổi bật?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Lửa cũng là một nhân tố sinh thái. Nhiều loài cây có những thích nghi với lửa cháy tự nhiên, nhất là những vùng khô hạn, nhiều giông gió,: thân có vỏ dày, chịu lửa tốt (cây rừng khộp), cây thân thảo (có, sậy...) có thân ngầm dười mặt đất, mặt nước để tránh lửa.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 207 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Được đề xuất cho bạn