ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 155 SGK Sinh 12

Giải bài 6 tr 155 sách GK Sinh lớp 12

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Nhân tố sinh thái là:

A. Tất cả các nhân tố của môi trường.

B. Tất cả các nhân tố vô sinh và hữu sinh của môi trường.

C.  Tất cả các nhân tố của môi trường ở xung quanh sinh vật.

D. Tất cả các nhân tố của môi trường ở xung quanh sinh vật, tác động tới đời sống của sinh vật.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Nhân tố sinh thái là: Tất cả các nhân tố của môi trường ở xung quanh sinh vật, tác động tới đời sống của sinh vật.

⇒ Đáp án D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 155 SGK Sinh 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1