YOMEDIA
NONE

Bài tập 17 trang 127 SBT Sinh học 12

Giải bài 17 tr 127 sách BT Sinh lớp 12

Hãy nêu những đặc điểm thích nghi của thực vật quang hợp trong môi trường thiếu ánh sáng của vùng nước sâu hay ở tầng dưới cùng của rừng mưa nhiệt đới?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17

  • Kích thước lá lớn để tăng diện tích quang hợp, màu sẫm, mô giậu kém phát triển
    • Các lá xếp xen kẽ nhau và nằm ngang
    • Có khả năng quang hợp ở ánh sáng  yếu.

→ Nhờ có các đặc điểm hình thái thích nghi với điều kiện ánh sáng yếu nên cây thu nhận đủ ánh sáng cho quang hợp

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 127 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON