YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 130 SBT Sinh học 12

Giải bài 8 tr 130 sách BT Sinh lớp 12

Nhiều loài động vật có mô biểu bì gấp lại thành nhiều nếp, dưới mỗi nếp gấp có nhiều mạch máu, đó là đặc điểm thích nghi cho

A. trao đổi khí qua hô hấp

C giữ nhiệt.

B. hạn chế mất nước qua tiêu hoá.

D. tăng cường vận động.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

  • Nếp gấp dưới da nhiều và nhiều mạch máu nhằm tăng khả năng trao đổi khí qua da

Vậy đáp án đúng là: A

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 130 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON