YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 129 SBT Sinh học 12

Giải bài 2 tr 129 sách BT Sinh lớp 12

Sự nổi của sinh vật trong môi trường nước là do

A. tác động tương hỗ của môi trường vào sinh vật.

B. áp lực từ dưới đẩy sinh vật lên trên.

C. sự kết hợp giữa khối lượng cơ thể sinh vật và áp lực đẩy từ dưới lên.

D. sinh vật thuỷ sinh bơi lên lớp nước bề mặt.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

  • Sinh vật nổi trên mặt nước nhờ sức căng bề mặt và các đặc điểm sinh học trên cơ thể của nó. Do đó sự nổi của sinh vật trong môi trường nước là do tác động tương hỗ của môi trường vào sinh vật.

Vậy đáp án đúng là: A

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 129 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON