YOMEDIA
NONE

Bài tập 10 trang 127 SBT Sinh học 12

Giải bài 10 tr 127 sách BT Sinh lớp 12

Lửa cháy có ảnh hưởng như thế nào tới môi trường sống của sinh vật? Có người xếp lửa thuộc nhân tố sinh thái khí hậu, có người lại xếp lửa là nhân tố sinh thái chịu tác động của con người, theo em xếp như vậy đúng hay sai? Giải thích vì sao?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

  • Lửa là nhân tố sinh thái vô sinh. Lửa có thể gây ra do tự nhiên như sấm chớp gây cháy rừng - đó là nhân tố sinh thái khí hậu.
  • Lửa gây ra do hoạt động vô ý của con người (ví dụ hoạt động đốt rừng làm rẫy, gây hậu quả sinh thái nghiêm trọng). Đây là nhân tố sinh thái chịu tác động bởi hoạt động của con người.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 127 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON