YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 203 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 203 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Hãy cho biết nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào lên đời sống sinh vật.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Nhiệt độ có ảnh hưởng rất lớn lên đời sống sinh vật.

Nhiệt độ trên bề mặt trái đất biến thiên rất lớn, còn sinh vật chỉ sống được trong giới hạn nhiệt rất hẹp (00C - 500C) thậm chí hẹp hơn. Nhiệt độ tác động mạnh đến hình thái, cấu trúc cơ thể đến tuổi thọ các hoạt động sinh lí sinh thái và tập tính của sinh vật. Sống ở nơi giá rét thực vật có vỏ dày cách nhiệt sinh trưởng chậm, ra hoa kết trái tập trung vào thời gian ấm trong năm, động vật có lớp mỡ dưới da và lớp lông dày, di cư trú đông và ngủ đông.

Với nhiệt độ sinh vật được chia thành 2 nhóm: nhóm biến nhiệt và nhóm đồng nhiệt

Ở sinh vật biến nhiệt, sinh vật biến đổi theo nhiệt độ môi trường (các loài vi sinh vật, thực vật, động vật không xương sống, cá, lưỡng cư, bò sát). Sinh vật biến nhiệt điều chỉnh thân nhiệt thống qua sự trao đổi nhiệt trực tiếp với môi trường. Ngược lại những loài đồng nhiệt, có thân nhiệt ổn định độc lập với sự biến đổi của nhiệt độ môi trường (chim, thú). Do vậy nhóm này có khả năng phân bố rộng

Ở động vật đồng nhiệt sống ở vùng lạnh phía bắc, các phần cơ thể nhô ra thường nhỏ lại (tai, đuôi) còn kích thước cơ thể lại lớn hơn so với những loài tương tự sống ở phía nam thuộc Bán Cầu Bắc. Ngược lại, động vật biến nhiệt ở vĩ độ thấp có kích thước cơ thể tăng lên (trăn, đồi mồi, cá sấu, kì đà...)

Ở sinh vật biến nhiệt, nhiệt được tích lũy trogn một giai đoạn phát triển hay cả đời sống gần như một hằng số và tuân theo công thức sau: T = (x-k)n

Trong đó: T: tổng nhiệt hữu hiệu ngày; x: nhiệt độ môi trường; k: nhiệt độ ngưỡng của sự phát triển; n: sốn gày cần đề hoàn thành một giai đoạn hay cả đời sống của sinh vật.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 203 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 203 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 3 trang 203 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 2 trang 207 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 3 trang 207 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 1 trang 120 SBT Sinh học 12

Bài tập 2 trang 121 SBT Sinh học 12

Bài tập 3 trang 122 SBT Sinh học 12

Bài tập 4 trang 122 SBT Sinh học 12

Bài tập 5 trang 123 SBT Sinh học 12

Bài tập 6 trang 123 SBT Sinh học 12

Bài tập 7 trang 124 SBT Sinh học 12

Bài tập 1 trang 125 SBT Sinh học 12

Bài tập 2 trang 125 SBT Sinh học 12

Bài tập 3 trang 126 SBT Sinh học 12

Bài tập 4 trang 126 SBT Sinh học 12

Bài tập 5 trang 126 SBT Sinh học 12

Bài tập 6 trang 126 SBT Sinh học 12

Bài tập 7 trang 126 SBT Sinh học 12

Bài tập 8 trang 126 SBT Sinh học 12

Bài tập 9 trang 126 SBT Sinh học 12

Bài tập 10 trang 127 SBT Sinh học 12

Bài tập 11 trang 127 SBT Sinh học 12

Bài tập 12 trang 127 SBT Sinh học 12

Bài tập 13 trang 127 SBT Sinh học 12

Bài tập 14 trang 127 SBT Sinh học 12

Bài tập 16 trang 127 SBT Sinh học 12

Bài tập 17 trang 127 SBT Sinh học 12

Bài tập 18 trang 128 SBT Sinh học 12

Bài tập 19 trang 128 SBT Sinh học 12

Bài tập 20 trang 128 SBT Sinh học 12

Bài tập 21 trang 128 SBT Sinh học 12

Bài tập 22 trang 128 SBT Sinh học 12

Bài tập 23 trang 128 SBT Sinh học 12

Bài tập 1 trang 129 SBT Sinh học 12

Bài tập 2 trang 129 SBT Sinh học 12

Bài tập 3 trang 129 SBT Sinh học 12

Bài tập 5 trang 129 SBT Sinh học 12

Bài tập 6 trang 129 SBT Sinh học 12

Bài tập 7 trang 129 SBT Sinh học 12

Bài tập 8 trang 130 SBT Sinh học 12

Bài tập 9 trang 130 SBT Sinh học 12

Bài tập 10 trang 130 SBT Sinh học 12

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON