YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 126 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 tr 126 sách BT Sinh lớp 12

Hãy nêu giá trị sinh thái của các khu rừng bảo vệ hay vườn quốc gia?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

  • Vườn quốc gia là khu vực tự nhiên trên đất liền hoặc ở vùng đất ngập nước, hải đảo, có diện tích đủ lớn được xác lập để bảo tồn một hay nhiều hệ sinh thái đặc trưng hoặc đại diện không bị tác động hay chỉ bị tác động rất ít từ bên ngoài; bảo tồn các loài sinh vật đặc hữu hoặc đang nguy cấp.
  • Về tài nguyên: Các vườn quốc gia cũng là nguồn cung cấp các tài nguyên thiên nhiên có giá trị, chẳng hạn như gỗ, khoáng sản, sinh vật và các loại tài nguyên có giá trị khác.
  • Các vườn quốc gia có vai trò kép, một mặt đây là khu vực cung cấp nơi cư trú cho sự sống hoang dã, mặt khác nó lại phục vụ như là nơi du lịch phổ biến cho quần chúng, bảo vệ môi trường.
    • Cảnh quan: phục vụ du lịch, giải trí
    • Văn hóa: Phát triển du lịch sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân địa phương(tạo việc làm, tăng thu nhập, phục hồi nghề truyền thống, các lễ hội tốt đẹp ở địa phương).

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 126 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON