YOMEDIA
NONE

Bài tập 10 trang 130 SBT Sinh học 12

Giải bài 10 tr 130 sách BT Sinh lớp 12

Khi quan sát mô thực vật dưới kính hiển vi thấy có khoảng trống chứa khí nằm giữa các tế bào. Các khoảng trống chứa khí đó là đặc điểm thích nghi, chúng giúp

A. điều hoà nhiệt độ cơ thể

B. hô hấp trong ánh sáng

C. quang hợp trong tối

D. chống đỡ trong nước

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

  • Các khoảng trống chứa khí đó là đặc điểm thích nghi, chúng giúp chống đỡ trong nước.

Vậy đáp án đúng là: D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 130 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON