YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 129 SBT Sinh học 12

Giải bài 3 tr 129 sách BT Sinh lớp 12

Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm thích nghi sinh lí của thực vật với môi trường khô hạn ?

A. Bề mặt lá bóng có tác dụng phản chiếu ánh sáng mặt trời.

B. Có thân ngầm phát triển dưới đất.

C. Lỗ khí đóng lại khi gặp khí hậu nóng.

D. Lá xoay chuyển tránh ánh nắng mặt trời.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

  • Lỗ khí khổng đóng lại giúp hạn chế sự thoát hơi nước

Vậy đáp án đúng là: C

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 129 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON