ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 207 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 207 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Thực vật và động vật có những biến đổi gì về hình thái để thích nghi với điều kiện gió lộng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Không khí chứa các chất khí có lợi cho đời sống (ooxxi, nitơ, cacbon điôxit,...) và là chỗ dựa cho các chuyến bay của sinh vật bay lượn. Gió giúp cho thực vật thụ phấn và phát tán nòi giống. Để phát tán xa hạt có túm lông (hạt cúc, hạt bông gòn...) hoặc có cánh hoặc có gai dài.

Sống ở nơi lộng gió cây thường thấp hoặc có thân bò, rễ ăn sâu xuống nền đất (muống biển, cỏ lạc đà) nhiều cây cao có bạnh rễ (lim, gụ) hay có rễ phụ (đa, si) rễ chống (cây đước) tránh bị đổ

Chim ó, đại bàng dựa vào các dòng khí thăng, khí giáng để liệng. Ở sóc bay, cầy bay thân có màng da nối các chi để chuyền từ cây này sang cây khác. Sống ở nơi lộng gió, các loài côn trùng có cánh thường ngắn hoặc tiêu giảm.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 207 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1