YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 121 SBT Sinh học 12

Giải bài 2 tr 121 sách BT Sinh lớp 12

Hãy trình bày một số đặc điểm hình thái, cấu tạo giải phẫu, hoạt động sinh lí của thực vật thích nghi với điều kiện nhiệt độ của môi trường sống và ý nghĩa thích nghi của các đặc điểm đó?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Các đặc điểm

Ý nghĩa thích nghi

Lá có lớp cutin, sáp hoặc lông ánh bạc, hoặc có nhiều lông tơ.

Giảm bớt tia sáng xuyên qua lá, đốt nóng lá.

Lá cây (ví dụ lá cây bạch đàn) xếp xiên góc, lá cây sắn (cây mì) rũ xuống.

Lá cây nằm xiên góc tránh bớt được các tia sáng chiếu thẳng vào bề mặt lá, làm cho lá đỡ bị đốt nóng.

Lá cây rụng vào mùa đông lạnh.

Hạn chế thoát hơi nước và tiết kiệm năng lượng, tránh cho nước trong tế bào lá bị đông cứng khi tiếp xúc với nhiệt độ quá thấp.

Vỏ cây dày, tầng bần phát triển.

Vỏ dày, tầng bần phát triển là lớp cách nhiệt tốt bảo vệ các cơ quan bên trong của cây.

Cây hình thành hạt có vỏ cứng và dày.

Hạt của nhiều loài cây có thể tồn tại trong điều kiện nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh, gặp khi thuận lợi sẽ nảy mầm.

Cây có rễ củ, chồi ngầm và thân ngầm dưới đất.

Củ, chồi và thân ngầm được bảo vệ dưới đất tránh các điều kiện khắc nghiệt của môi trường như hạn hán, cháy..., gặp điều kiện thuận lợi sẽ phát triển thành cá thể mới.

Tăng cường thoát hơi nước khi nhiệt độ tăng cao, độ ẩm thấp.

Thoát hơi nước mạnh sẽ làm giảm nhiệt độ lá cây.

Cây sống nơi khô hạn tích luỹ nước.

Cây giữ được lượng nước cần thiết để duy trì các hoạt động của tế bào.

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 121 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 3 trang 207 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 1 trang 120 SBT Sinh học 12

Bài tập 3 trang 122 SBT Sinh học 12

Bài tập 4 trang 122 SBT Sinh học 12

Bài tập 5 trang 123 SBT Sinh học 12

Bài tập 6 trang 123 SBT Sinh học 12

Bài tập 7 trang 124 SBT Sinh học 12

Bài tập 1 trang 125 SBT Sinh học 12

Bài tập 2 trang 125 SBT Sinh học 12

Bài tập 3 trang 126 SBT Sinh học 12

Bài tập 4 trang 126 SBT Sinh học 12

Bài tập 5 trang 126 SBT Sinh học 12

Bài tập 6 trang 126 SBT Sinh học 12

Bài tập 7 trang 126 SBT Sinh học 12

Bài tập 8 trang 126 SBT Sinh học 12

Bài tập 9 trang 126 SBT Sinh học 12

Bài tập 10 trang 127 SBT Sinh học 12

Bài tập 11 trang 127 SBT Sinh học 12

Bài tập 12 trang 127 SBT Sinh học 12

Bài tập 13 trang 127 SBT Sinh học 12

Bài tập 14 trang 127 SBT Sinh học 12

Bài tập 16 trang 127 SBT Sinh học 12

Bài tập 17 trang 127 SBT Sinh học 12

Bài tập 18 trang 128 SBT Sinh học 12

Bài tập 19 trang 128 SBT Sinh học 12

Bài tập 20 trang 128 SBT Sinh học 12

Bài tập 21 trang 128 SBT Sinh học 12

Bài tập 22 trang 128 SBT Sinh học 12

Bài tập 23 trang 128 SBT Sinh học 12

Bài tập 1 trang 129 SBT Sinh học 12

Bài tập 2 trang 129 SBT Sinh học 12

Bài tập 3 trang 129 SBT Sinh học 12

Bài tập 5 trang 129 SBT Sinh học 12

Bài tập 6 trang 129 SBT Sinh học 12

Bài tập 7 trang 129 SBT Sinh học 12

Bài tập 8 trang 130 SBT Sinh học 12

Bài tập 9 trang 130 SBT Sinh học 12

Bài tập 10 trang 130 SBT Sinh học 12

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON