YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 129 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 tr 129 sách BT Sinh lớp 12

Sự khác nhau giữa môi trường nước và môi trường trên cạn là

A. cường độ ánh sáng ở môi trường cạn mạnh hơn trong môi trường nước.

B. nồng độ ôxi ở môi trường trên cạn cao hơn môi trường nước,

C. nước có độ nhớt thấp hơn trong không khí.

D. nước có nhiều khoáng hơn trong đất.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Môi trường nước nồng độ O2 hòa tan ít hơn nồng độ O2 trên cạn

Vậy đáp án đúng là: B

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 129 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON