YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 129 SBT Sinh học 12

Giải bài 5 tr 129 sách BT Sinh lớp 12

Ở môi trường rất khô hạn, một số loài thú có thể tồn tại mặc dù không được uống nước. Đó là do

A. chúng thu nhận và sử dụng nước một cách hiệu quả từ nguồn nước chứa trong thức ăn. .

B. chúng có khả năng dự trữ nước trong cơ thể.

C. chúng đào hang và trốn dưới đất trong những ngày nóng.

D. chúng có thể sống sót không cần nước cho tới khi có mưa.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

  • Ở môi trường rất khô hạn, một số loài thú có thể tồn tại mặc dù không được uống nước chúng thu nhận và sử dụng nước một cách hiệu quả từ nguồn nước chứa trong thức ăn.

Vậy đáp án đúng là: A

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 129 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON