YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9.2 trang 11 SBT Hóa học 9

Bài tập 9.2 trang 11 SBT Hóa học 9

a) Hãy cho biết những phản ứng hoá học nào có thể dùng để điều chế các muối sau (Bằng cách ghi dấu x (có) và dấu o (không) vào dấu ...):

- NaCl:

Axit + bazo ...

+ Axit + Oxit bazo ...

+ Axit + Kim loại ...

+ Axit + muối ...

+ Muối + Muối ...

+ Kim Loại + Phi kim ...

- CuCl2:

Axit + bazo ...

+ Axit + Oxit bazo ...

+ Axit + Kim loại ...

+ Axit + muối ...

+ Muối + Muối ...

+ Kim Loại + Phi kim ...

Viết các phương trình hoá học.

b) Vì sao có một số phản ứng hoá học trong bảng là không thích hợp cho sự điều chế những muối trên ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.2

a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng từ (1) đến (10)  

- NaCl:

Axit + bazo (x) (1)

+ Axit + Oxit bazo (x) (2)

+ Axit + Kim loại  (0) 

+ Axit + muối (x) (3)

+ Muối + Muối  (x)  (4)

+ Kim Loại + Phi kim (x)  (5)

- CuCl2:

Axit + bazo (x)  (6)

+ Axit + Oxit bazo (x)  (7)

+ Axit + Kim loại (0)  

+ Axit + muối (x)  (8)

+ Muối + Muối (x)  (9)

+ Kim Loại + Phi kim (x)  (10)

(1) NaOH + HCl → NaCl + H2O

(2) Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

(3) Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S↑

(4) Na2SO+ BaCl2 → BaSO4↓ +  2NaCl

(5) 2Na + Cl2 → 2NaCl

(6) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

(7) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

(8) CuCO3 + 2HCl → CuCl2 + H2O + CO2

(9) CuSO+ BaCl→ BaSO4↓ +  CuCl2

(10) Cu + Cl2 → CuCl2

b) Một số phản ứng hoá học không thích hợp để điều chế muối NaCl và CuCl2:

- Kim loại Na có phản ứng với axit HCl tạo muối NaCl. Nhưng người ta không dùng phản ứng này vì phản ứng gây nổ, nguy hiểm.

- Kim loại Cu không tác dụng với axit HCl.  

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.2 trang 11 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON