YOMEDIA
IN_IMAGE

Phân biệt Na2CO3 , Na2SO4 , H2SO4 và BaCl2

CẦN GẤP Ạ GIÚP EM VỚI

Phân biệt các dd dựng trong các lọ mất nhãn sau:

a, Mg(OH)2 , BaCl2 và KOH

b, NaOH, Na2CO3 ; Na2SO4 , NaNO3

c, NaOH, Ba(OH)2 , KCl và K2SO4

d, Na2CO3 , Na2SO4 , H2SO4 và BaCl2

e, HCl, NaCl, Na2CO3 và MgCl

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • c, - trích mỗi chất

  - nhỏ vào quỳ tim thấy chuyển xanh la NaOH , Ba(OH)2

  - cho dd axit H2SO4 vào 2 mẫu lam quỳ tim chuyen xanh, thấy kết tủa là Ba(OH)2, chất còn lại là NaOH

  Ba(OH)2 + H2SO4 ---> BaSO4\(\downarrow\) + 2H2O

  - cho dd BaCl2 vào 2 chất ko làm quỳ tim chuyen xanh, thấy kết tủa la K2SO4

  K2SO4 + BaCl2 ---> BaSO4\(\downarrow\) + 2KCl

  - còn lại là KCl

  d, - trích mỗi chất

  - nhỏ vào quỳ tím thay chuyen do là H2SO4

  - cho dd HCl vào 3 mẫu con lai, thấy có khí bay lên là Na2CO3

  Na2CO3 + 2HCl ---> 2NaCl + H2O + CO2

  - cho dd Na2SO4 vào mẫu còn lai, thấy có kết tủa la BaCl2

  BaCl2 + Na2SO4 ---> BaSO4 + 2NaCl

  - còn lại Na2SO4

    bởi Phương Ngọc 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON