YOMEDIA

Sinh Học 9 Chương 6: Ứng Dụng Di Truyền

Mong muốn giúp các em học sinh có thể ôn tập hiệu quả nội dung của Ứng dụng di truyền với nội dung vận dung các kiến thức về tái tổ hợp di truyền nhờ lai giống, gây đột biến nhân tạo và kỹ thuật di truyền mà con người đã tạo được các giống vi sinh vật, thực vật và động vật có năng suất cao phục vụ đời sống của mình không còn xa lạ Hoc247 còn kết hợp với câu hỏi trắc nghiệm và các bài tập SGK để củng cố kiến thức của chương ngay khi hoàn thành chương trình học. 

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON