YOMEDIA

Tính thể tích dung dịch AgNO3 cần dùng

bởi Nguyễn Hạ Lan 13/05/2019

Hòa tan 23,6 gam hỗn hợp KBr và NaCl vào nước rồi cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 0,5M thấy tạo ra 47,5 gam hỗn hợp kết tủa.

a, Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu

b, Tính thể tích dung dịch AgNO3 cần dùng

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a, gọi x,y lần lượt là số mol của KBr và NaCl

  khi cho hỗn hợp gồm KBr và NaCl tác dụng với dd AgNO3(0,5M) ta có các pthh có thể xảy ra:

  KBr+AgNO3\(\rightarrow\)AgBr+KNO3(1)

  x x x (mol)

  NaCl+AgNO3\(\rightarrow\)AgCl+NaNO3(2)

  y y y (mol)

  sau pư (1,2) ta thu được kết tủa AgCl và AgBr

  theo pthh(1,2) và đề bài ta có hệ pt:

  mKBr+mNaCl=119\(\times\)x+58,5\(\times\)y=23,6(g)

  mAgBr+mAgCl=188\(\times\)x+143,5\(\times\)y=47,5(g)

  giải hệ pt trên ta có :x=0,1(mol);y=0,2(mol)

  \(\Rightarrow\)mKBr=119\(\times\)0,1=11,9(g)

  mNaCl=58,5\(\times\)0,2=11,7(g)

  Vậy mKBr=11,9(g);mNaCl=11,7(g)

  b,theo pthh(1,2) và đề bài ta lại có:

  nAgNO3(1,2)=nNaCl+nKBr=0,2+0,1=0,3(mol)

  V dd AgNO3 cần tìm=\(\dfrac{0,3}{0,5}\) =0,6(l)

  Vậy V dd AgNO3 cần tìm có nồng độ mol =0,5(M)là 0,6(l) hay 600 ml dd

  bởi Nguyễn Thị Thanh Huyền 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>