Xác định CTHH của hai muối ?

bởi Xuan Xuan 13/05/2019

một hỗn hợp X gồm ACO3 và BCO3 biết tỉ lệ phần trăm của A B trong ACO3 và BCO3 28,57% và 40% xác định CTHH của hai muối ?

Câu trả lời (1)

 • %A=\(\dfrac{A.100}{A+60}=28,57\)\(\Rightarrow\)100A=28,57A+1714,2

  \(\Rightarrow\)71,43A=1714,2\(\Rightarrow\)A\(\approx24\left(Mg\right)\rightarrow MgCO_3\)

  %B=\(\dfrac{B.100}{B+60}=40\)\(\Rightarrow\)100B=40B+2400

  \(\Rightarrow\)60B=2400\(\Rightarrow\)B=40(Ca)\(\Rightarrow\)CaCO3

  bởi Cao Minh Hiếu 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan