Tính thể tích khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn

bởi Lê Trung Phuong 29/04/2019

Tính thể tích khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn cần tác dụng với dung dịch 0,2l NAOH 3M tạo thành muối NAHCO3

Câu trả lời (1)

 • CO2 + NaOH ---->NaHCO3

  ADCT tính số mol theo nồng độ mol có

  nNaOH= CM NaOH x VNaOH =0,2 x 3=0,6(mol)

  theo phương trình hóa học có nNaOH=nCO2=0,6(mol)

  ADCT tính thể tích ở đktc có

  VCO2(đktc)=nCO2 x 22,4= 0,6 x 22,4=13,44(l)

  vậy cần dùng 13,44 (l) khí CO2 ở đktc để tác dụng vớ 0,2(l) NaOH 3M tạo muối NaHCO3

  bởi nguyễn hoàng 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan