ON
YOMEDIA
VIDEO

Nhận biết NaCl, Na2SO4,NaNo3

6/Nhận biết các lọ mất nhãn chứa các dung dịch không màu sau:

a NaCl, Na2SO4,HCl,H2SO4

b NaCl, Na2SO4,NaNo3

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) - Trích mỗi chất một ít mẫu thử và đánh số thứ tự

  - Cho mẩu quỳ tím vào từng mẫu thử

  + Nếu mẫu thử có màu đỏ thì đó là HCl, H2SO4 (Nhóm 1)

  + Nếu mẫu thử không đổi màu thì đó là NaCl, Na2SO4 (Nhóm 2)

  - Cho dd BaCl2 tác dụng với các mẫu thử ở nhóm 1:

  + Mẫu thử nào tạo kết tủa trắng thì đó là H2SO4

  \(BaCl_2+H_2SO_4-->BaSO_4\downarrow+2HCl\)

  + Mẫu thử nào không xảy ra hiện tượng thì đó là HCl

  - Cho dd Ba(OH)2 tác dụng với mẫu thử nhóm 2:

  + Mẫu thử nào tạo kết tủa trắng thì đó là Na2SO4

  \(Ba\left(OH\right)_2+Na_2SO_4-->BaSO_4\downarrow+2NaOH\)

  + Mẫu thử nào không tác dụng với Ba(OH)2 thì đó là NaCl

    bởi Nguyễn Văn Đức 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1