AMBIENT

Nhận biết NaCl, Na2SO4,NaNo3

bởi Tuấn Huy 29/04/2019

6/Nhận biết các lọ mất nhãn chứa các dung dịch không màu sau:

a NaCl, Na2SO4,HCl,H2SO4

b NaCl, Na2SO4,NaNo3

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) - Trích mỗi chất một ít mẫu thử và đánh số thứ tự

  - Cho mẩu quỳ tím vào từng mẫu thử

  + Nếu mẫu thử có màu đỏ thì đó là HCl, H2SO4 (Nhóm 1)

  + Nếu mẫu thử không đổi màu thì đó là NaCl, Na2SO4 (Nhóm 2)

  - Cho dd BaCl2 tác dụng với các mẫu thử ở nhóm 1:

  + Mẫu thử nào tạo kết tủa trắng thì đó là H2SO4

  \(BaCl_2+H_2SO_4-->BaSO_4\downarrow+2HCl\)

  + Mẫu thử nào không xảy ra hiện tượng thì đó là HCl

  - Cho dd Ba(OH)2 tác dụng với mẫu thử nhóm 2:

  + Mẫu thử nào tạo kết tủa trắng thì đó là Na2SO4

  \(Ba\left(OH\right)_2+Na_2SO_4-->BaSO_4\downarrow+2NaOH\)

  + Mẫu thử nào không tác dụng với Ba(OH)2 thì đó là NaCl

  bởi Nguyễn Văn Đức 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>