Tính khối lượng kết tủa sinh ra sau phản ứng

bởi Lê Viết Khánh 13/05/2019

Cho tan hết 10,6 g Na2CO3 vào dd HCL 0,5M, phản ứng xảy ra hoàn toàn, lượng khí thoát ra được dẫn vào bình đựng 1 lít dd nước vôi trong 0,075M. a. tính thể tích dd HCL đã dùng? b. tính khối lượng kết tủa sinh ra sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • Na2CO3 + 2HCl \(\rightarrow\)2NaCl + CO2 + H2O (1)

  Ca(OH)2 + CO2 \(\rightarrow\)CaCO3 + H2O (2)

  nNa2CO3=\(\dfrac{10,6}{106}=0,1\left(mol\right)\)

  Theo PTHH 1 ta có:

  2nNa2CO3=nHCl=0,2(mol)

  V dd HCl=\(\dfrac{0,2}{0,5}=0,4\left(lít\right)\)

  b;

  Theo PTHH 1 ta có:

  nNa2CO3=nCO2=0,1(mol)

  Theo PTHH 2 ta có:

  nCO2=nCaCO3=0,1(mol)

  mCaCO3=100.0,1=10(g)

  bởi Trịnh Hải Anh Hải Anh 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan