YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9.1 trang 11 SBT Hóa học 9

Bài tập 9.1 trang 11 SBT Hóa học 9

Thuốc thử dùng để phân biệt hai dung dịch natri sunfat và natri sunfit là

A. dung dịch bari clorua.

B. dung dịch axit clohiđric.

C. dung dịch chì nitrat.

D. dung dịch natri hiđroxit.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.1

Khi nhỏ từ từ dung dịch HCl vào lần lượt thì:

+ Thấy sinh ra khí không màu là Na2SO3:

2HCl + Na2SO→ 2NaCl + CO2 + H2O

+ Không hiện tượng là Na2SO4

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.1 trang 11 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON