Tính C%BaCl2.

bởi Phạm Phú Lộc Nữ 13/05/2019

Cho 200g dung dịch H2SO4 9,8% tác dụng 200g dung dịch BaCl2 thu được BaSO4 va HCl

a) tính C%BaCl2.

b) C% dung dịch thu được.

Câu trả lời (1)

 • H2SO4 + BaCl2 ---> BaSO4 +2 HCl

  0,2 0,2 0,2 0,4 (mol)

  a.nH2SO4= 200*9,8/100*98=0,2 (mol)

  => nBaCl2= 0,2(mol) => mBaCl2= 0,2*208=41,6 (g)

  => C%= 41,6*100/200= 20,8%

  b. Ta có: nBaSO4=0,2(mol) =>mBaSO4=0,2*233=46,6(g)

  nHCl= 0,4 (mol) => mHCl=0,4*36,5= 14,6 (g)

  mdd sau pư= 200+200- 46,6=353,4(g)

  C%HCl= 14,6*100/353,4= 4,13%

  bởi Nguyễn Thị Hồng 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan