ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tính V khí sinh ra

Cho 200g dd Bacl2 10,4% td vừa đủ với 328,3(g) đ H2SO4 thu đc kết tủa a và dd b

a .PTHH?

b. Tính KL kết tủa a và KL dd b

c. Biết 1ml đ b có KL là 1,01g. Tính Cm của chất tan trong dd b

d.Thêm vào dd b 4,2g bột sắt . kết thúc phản ứng sắt có tan hết hay k ? Tính V khí sinh ra ( đktc )

Mong mn giúp em sớm em đang cần gấp lắm ạ

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a. PTHH :

  BaCl2 + H2SO4 ---> BaSO4 + 2HCl (1)

  => Kết tủa a là BaSO4 , b là dd HCl

  b. ADCT : \(m_{ct}\) = \(\dfrac{m_{dd}\cdot C\%}{100\%}\)=> \(m_{BaCl_2}\)= \(\dfrac{200\cdot10,4\%}{100\%}\)= 20,8 (g)

  ADCT : n = \(\dfrac{m}{M}\)=> \(n_{BaCl_2}\)= \(\dfrac{20,8}{208}\)= 0,1 (mol)

  Theo (1) : \(n_{BaCl_2}\)= \(n_{BaSo_4}\) = 0,1 (mol)

  ADCT : m=n.M => \(m_{BaSO_4}\)= 0,1.233= 23,3 (g)

  ADĐLBTKL ta có :

  \(m_{ddBaCl_2}\) + \(m_{ddH_2SO_4}\) = \(m_{BaSO_4}\) + \(m_{ddHCl}\)

  => \(m_{ddHCl}=\) 200 + 328,3 - 23,3 = 505 (g)

  c. Ta có : \(V_{ddHCl}=\)505 : 1,01=500(ml)=0,5(l)

  Theo (1) : \(n_{HCl}=2n_{BaCl_2}\)= 0,2 (mol)

  ADCT : \(C_M\) = \(\dfrac{n}{V}\)=> \(C_{M_b}=\dfrac{0,2}{0,5}\)= 0,4M

  d. ADCT : n = \(\dfrac{m}{M}\)=> \(n_{Fe}=\dfrac{4,2}{56}=0,075\left(mol\right)\)

  PTHH:

  Fe + 2HCl --> \(FeCl_2\) + \(H_2\)

  mol trước pứ : 0,075 0,2 (mol)

  mol trong pứ: 0,075->0,15--------------->0,075 (mol)

  mol sau pứ : 0 -->0,05---------------->0,075 (mol)

  => Fe hết, HCl dư

  ADCT : V=n.22,4=> \(V_{H_2}\)= 0,075.22,4=1,68 (l)

    bởi Lan Anh Nguyễn 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng


cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.97 : H247NET3_FAQ_LIST_NEWhoahoc_lop9

 

YOMEDIA
1=>1