YOMEDIA

Hãy tính khối lượng muối cacbonat thu được

Cho 10 gam CaC03 tác dụng với dung dịch HCl dư..

a tính thể tích khí co2 thu đc ở đktc

b dẫn khí co2 thu đc ở trên vào lọ đựng 50g dd naoh 40% hãy tính khối lượng muối cacbonat thu đc

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O (1)

  a) \(n_{CaCO_3}=\dfrac{10}{100}=0,1\left(mol\right)\)

  Theo PT1: \(n_{CO_2}=n_{CaCO_3}=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow V_{CO_2}=0,1\times22,4=2,24\left(l\right)\)

  b) CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (2)

  \(m_{NaOH}=50\times40\%=20\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow n_{NaOH}=\dfrac{20}{40}=0,5\left(mol\right)\)

  Theo PT: \(n_{CO_2}=\dfrac{1}{2}n_{NaOH}\)

  Theo bài: \(n_{CO_2}=\dfrac{1}{20}n_{NaOH}\)

  \(\dfrac{1}{20}< \dfrac{1}{2}\) ⇒ CO2 hết, dd NaOH dư

  Theo PT2: \(n_{Na_2CO_3}=n_{CO_2}=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{Na_2CO_3}=0,1\times106=10,6\left(g\right)\)

    bởi Nguyễn Châu 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA