YOMEDIA
UREKA

Bài tập 9.8 trang 12 SBT Hóa học 9

Bài tập 9.8 trang 12 SBT Hóa học 9

Cho m gam hỗn hợp gồm CaCO3 và CaSO3 tác dụng với dung dịch HCl loãng dư thấy thoát ra 4,48 lít hỗn hợp hai khí ở đktc. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp khí trên hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư thấy tạo ra (m + a) gam kết tủa. Hãy tính a.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.8

Theo các phương trình hóa học ta có:

nCaCO3 = nCO2 = nBaCO3; nCaCO3 = nSO2 = nBaSO3

Vậy mBaCO3, BaSO3 - mCaCO3, CaSO3 = nmuoi(137 - 40) = 97.nmuoi

mà nmuoi = nCO2, SO2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol

⇒ (m + a) - m = 97.0,2 ⇒ a = 19,4g

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.8 trang 12 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF