AMBIENT

Nêu phương pháp phân biệt 4 ống nghiệm chứa muối của Cl, SO4, NO3, CO3, của các kim loại: Ba, Mg, K, Pb

bởi Phạm Khánh Ngọc 13/05/2019

Có 4 ống nghiệm, mỗi ống chứa 1 dung dịch muối (không trùng kim loại cũng như gốc axit) là: Cl, SO4, NO3, CO3, của các kim loại: Ba, Mg, K, Pb

a/ Hỏi mỗi ống nghiệm chứa dung dịch muối nào

b/ Nêu phương pháp phân biệt 4 ống nghiệm đó

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • b) -Dùng HCl cho vào:

  + có khí bay lên là K2CO3: K2CO3+2HCl\(\rightarrow\)2KCl+CO2+H2O

  + Có kết tủa trắng là Pb(NO3)2: Pb(NO3)2+2HCl\(\rightarrow\)PbCl2+2HNO3

  + Không hiện tượng là BaCl2 và MgSO4

  - Cho H2SO4 vào 2 mẫu còn lại:

  +có kết tủa trắng là BaCl2: BaCl2+H2SO4\(\rightarrow\)BaSO4+2HCl

  + không hiện tượng là MgSO4

  bởi Phạm Tuấn 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>