AMBIENT

Tính thể tích ddHCL 0,1M đã dùng

bởi Co Nan 13/05/2019

Hoà tan m(g) hỗn hợp gồm Na2CO3 và K2CO3 vào 55,44g H2O được 55,44ml dd(D=1,0822g/ml).Bỏ qua sự thay đổi thể tích.Cho từ từ dd HCL 0,1M vào dd trên cho đến khi thấy thoát ra 1,1g khí thì dừng lại.Dung dịch thu được cho tác dụng với nước vôi trong thấy tạo ra 1,5g chất kết tủa khô

a,Tính giá trị m

b,Tính C% mỗi muối có trong dung dịch ban đầu

c,Tính thể tích ddHCL 0,1M đã dùng

d,Từ dung dịch ban đầu muốn điều chế 1 dung dịch muối có nồng độ mỗi muối đều là 10% thì phải hoà tan thêm mỗi muối là bao nhiêu gam?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 1.5 g kết tủa là 0.015 mol CaCO3
  => n (CO3) 2- trong hh ban đầu = nCO2 + nCaCO3 = 0,04 ( mol )
  => nHCl= 0,04 + 0,025 = 0,065 ( mol )
  VHCl= 0,65 lít

  Do bỏ qua sự thay đổi về thể tích H2O nên sau khi hòa tan hỗn hợp mới có thể tích là 55,44 ml và khối lượng riêng 1,082 g/ml
  m = 55,44 . 1,082 - 55,44 . 1= 4,54608 ( gam )


  bởi Trịnh Hải Anh Hải Anh 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>