ADMICRO
VIDEO

Bài tập 10.1 trang 13 SBT Hóa học 9

Bài tập 10.1 trang 13 SBT Hóa học 9

Có những muối sau:

A. CuSO4     

B. NaCl     

C. MgCO3     

D. ZnSO4     

E. KNO3

Hãy cho biết muối nào:

a) Không nên điều chế bằng phản ứng của kim loại với axit vì gây nổ, không an toàn.

b) Có thể điều chế bằng phản ứng của kim loại với dung dịch axit sunfuric loãng.

c) Có thể điều chế bằng phản ứng của dung dịch muối cacbonat với dung dịch axit clohiđric.

d) Có thể điều chế bằng phản ứng trung hoà giữa hai dung dịch.

e) Có thể điều chế bằng phản ứng của muối cacbonat không tan với dung dịch axit sunfuric.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10.1

a) B. NaCl ;    

E. KNO3

b) D. ZnSO4 

c) B. NaCl

d) B. NaCl;    

E. KNO3

e) A. CuSO4 ;    

D. ZnSO4

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.1 trang 13 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF