Tìm công thức muối cacbonat của kim loại kiềm

bởi Lan Anh 03/06/2019

cho 13,8 gam A là muối cacbonat của kim loại kiềm vào 110 ml dd HCl 2M .Sau phản ứng thấy còn axit trong dd và thể tích thoát ra v 1 vượt quá 2,016 ml .Tìm A và tính v1 (đktc)

Câu trả lời (1)

 • PTHH: \(A_2CO_3+2HCl\rightarrow2ACl+CO_2+H_2O\)

  _ \(n_{HCl}=0,11.2=0,22mol\)

  _ Theo PTHH: \(n_{A_2CO_3}pư=\dfrac{1}{2}n_{HCl}< \dfrac{1}{2}.0,22=0,11mol\)

  \(\Rightarrow M_{A_2CO_3}>\dfrac{13,8}{0,11}=125,45\left(I\right)\)

  _ Theo PTHH: \(n_{A_2CO_3}=n_{CO_2}>\dfrac{2,016}{22,4}=0,09mol\)

  \(\Rightarrow M_{A_2CO_3}< 153,3\left(II\right)\)

  Từ (I) và (II) \(\Rightarrow125,45< M_{A_2CO_3}< 153,3\)

  \(\Rightarrow32,725< M_A< 46,65\)

  Vì A là kl kiềm => A là K.

  \(n_{K_2CO_3}=n_{CO_2}=\dfrac{13,8}{138}=0,1\Rightarrow V_1=V_{CO_2}=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

  bởi Trần Phương 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan