ON
ADMICRO
VIDEO

Tính thể tích khí và hơi trong V lít hỗn hợp B

1) Đem nung Cu(NO3)2 sau 1 thời gian rồi dừng lại, làm nguội và đem cân thấy khối lượng giảm so với bám đầu là 0,54g. Tính khối lượng Cu(NO3)2 đã bị nhiệt phân.

2) Nung 17,6g hỗn hợp chất rắn X gồm NaHCO3 và CaCO3 đến khối lượng không đổi thu được V lít khí hỗn hợp B gồm hơi và khí. Cho hỗn hợp khí hấp thụ hoàn toàn vào Ca(OH)2 dư thì được 12,5g khối lượng kết tủa. Tính thể tích khí và hơi trong V lít hỗn hợp B.

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 1 :

  Sửa đề : Nung 17,6g hỗn hợp chất rắn X gồm NaHCO3 và Na2CO3 đến khối lượng không đổi thu được V lít khí hỗn hợp B gồm hơi và khí. Cho hỗn hợp khí hấp thụ hoàn toàn vào Ca(OH)2 dư thì được 12,5g khối lượng kết tủa. Tính thể tích khí và hơi trong V lít hỗn hợp B.

  ----------------------------------------------------Bài làm---------------------------------------------------------------------

  Vì Na2CO3 bền nhiệt nên khi nung nóng sẽ không bị phân hủy

  Ta có :

  PTHH nung nóng NaHCO3 :

  \(2NaHCO3-^{t0}\rightarrow Na2CO3+CO2+H2O\)

  Hỗn hợp B thu được bao gồm : H2O (hơi ) và CO2(khí)

  Ta có PTHH khi Cho hỗn hợp khí hấp thụ hoàn toàn vào Ca(OH)2 dư :

  \(CO2+Ca\left(OH\right)2\rightarrow CaCO3\downarrow+H2O\)

  0,125mol..........................0,0125mol

  Kết tủa thu được là CaCO3 => mCaCO3=12,5 => nCaCO3=\(\dfrac{12,5}{100}=0,125\left(mol\right)\)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}VH2O=0,125.2.22,4=5,6\left(l\right)\\VCO2=0,125.22,4=2,8\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

  Vậy..............

    bởi Thảo Nguyễn Phương 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1