YOMEDIA

Tính C% của dd sau phản ứng

Cho 300ml dd Đồng Sunfat 20%, d = 1,2 g/mol tác dụng với 250g dd Bari Clorua

a/ Tính C% BaCl2

b/ m kết tủa?

c/ mCucl2?

d/ Tính C% của dd sau phản ứng?

  bởi Nguyễn Thị Thanh 03/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Theo đề ta có : mddCuSO4 = 300.1,2 = 360(g) => nCuSO4 = \(\dfrac{360.20}{100.160}=0,45\left(mol\right)\)

  PTHH :

  \(C\text{uS}O4+BaCl2->CuCl2+B\text{aS}O4\downarrow\)

  0,45mol........0,45mol.......0,45mol......0,45mol

  a) Nồng độ % của dd BaCl2 là :

  \(C\%\text{dd}BaCl2=\dfrac{0,45.208}{250}.100\%=37,44\%\)

  b) Khối lượng kết tủa thu được là :

  mBaSO4 = 0,45.233 = 104,85(g)

  c) Khối lượng CuCl2 thu được là :

  mCuCl2 = 0,45.135 = 60,75(g)

  d) C% của dd sau PƯ là :

  \(C\%CuCl2=\dfrac{60,75}{360+250-104,85}.100\%\approx12,03\%\)

  Vậy...

    bởi Nguyễn Linh 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA