ON
ADMICRO
VIDEO

Tính khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp

Có một dd chuaa đồng thời 2 muối là CuCl2 và MgCl2.Chia 50g dd làm 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: cho phản ứng với lượng dư dd AgNO3 thu được 14,35 g kết tủa
- Phần 2: cho phản ứng vs lượng dư dd NaOH.Lọc lấy kết tủa,rửa sạch rồi nung ở nhiệt độ cao thu được 3,2g hỗn hợp chất rắn

Tính khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp.

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Khối lượng dd mỗi phần=50/2= 25g
  Gọi số mol của MgCl2 và CuCl2 trong 25g dung dịch lần lượt là x và y Phần 1:
  MgCl2 +2AgNO3 -------> 2AgCl + Mg(NO3)2
  x ............................................2x
  CuCl2 + 2AgNO3 ------> 2AgCl + Cu(NO3)2
  y............................................ 2y
  nAgCl = 14,35/143,5 = 0,1 mol
  Ta có pt: 2x+2y = 0,1 (I)
  Phần 2:
  MgCl2 + 2NaOH -------> Mg(OH)2 + 2NaCl
  x .............................................x
  CuCl2 + 2NaOH ---------> Cu(OH)2 + 2NaCl
  y............................................... y
  Mg(OH)2 -----------> MgO + H2O
  x.................................... x
  Cu(OH)2 ------------> CuO + H2O
  y................................... y
  Số gam chất rắn = tổng số gam MgO và CuO
  Từ pt (3,4,5,6) ta có: 40x + 80y = 3,2 (II)
  Giải hệ (I) và(II) ta được x = 0,02 ; y = 0,03
  Suy ra: mMgCl2 = 0,02. 95 = 1,9 g
  số gam CuCl2 = 0,03. 135 = 4,05 g
  %m MgCl2 là: 1,9.100/25 = 7,6%
  %m CuCl2 là: 4,05.100/25 = 16,2%

  Có thể viết pt ion rút gọn để giải nhanh hơn

    bởi lengan ngan 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1