ON
ADMICRO
VIDEO

Tìm công thức của A

Nung 12,12 gam một muối A thu được sản phẩm khí và 2,4 gam một chất rắn không tan trong nước . Nếu cho toàn bộ sản phẩm khí trên vào 100 g NaOH 3,6% ở điều kiện xác định thì vừa đủ và thu được dung dịch muối có nồng độ 6,972% .Tìm công thức của A

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Theo giả thiết ta có :

  Khối lượng sản phẩm khí = 12,12 - 2,4 = 9,72(g)
  Khối lượng dung dịch muối thu được =100 + 9,72 = 109,72 (g)
  Gọi công thức muối trong dung dịch là NanX (muối của Na với gốc axit X hoá trị n)
  nNaOH = \(\dfrac{100.3,6}{100.40}=0,09\left(mol\right)\)
  Số mol NanX = \(\dfrac{0,09}{n}mol\)
  Khối lượng NanX = \(\dfrac{\left(23.n+X\right).0,09}{n}\)= \(\dfrac{109,72.6,972}{100}\approx7,65\) ⇒ X = 62n
  Biện luận :

  n =1 X = 62 (nhận) gốc -NO3 = 62
  n =2 X = 124 ( loại)
  n = 3 X = 186 ( loại)

  Sản phẩm khí có NO2 và O2
  \(4NO2+O2+4NaOH->4NaNO3+2H2O\)
  0,09mol...0,0225mol...0,09mol....0,09mol
  mNO2 + mO2 = 46.0,09+ 32.0,0225 = 4,86 (g) < 9,72 (g)
  Như vậy sản phẩm khí phải có thêm H2O :

  =>H2O = \(\dfrac{9,72-4,86}{18}=0,27\left(mol\right)\)công thức muối A: M(NO3) m.kH2O
  2M(NO3)m.kH2O \(-^{t0}->\) M2Om + 2mNO2 + m/2O2 + 2kH2O
  nM2Om = nNO2/2m = 0,09/2m = 0,045/m
  mM2Om = \(\dfrac{\left(2M+16\right)0,045}{m}=2,4\) ⇒ M = \(\dfrac{56m}{3}\)
  Biện luận :

  n = 1 M = 18,67 (loại)
  n = 2 M = 37,33 ( loại)
  n = 3 M = 56 ( nhận) M là Fe


  nFe(NO3)3.kH2O = 0,09/3 = 0,03(mol)
  k = 0,27/0,03 = 9 ⇒CTHH của muối là : Fe(NO3)3.9H2O

    bởi Phan thị uyển trang 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1