ON
ADMICRO
VIDEO

Tính khối lượng muối trong dung dịch không chứa muối amoni

hoà tan 3,58g hỗn hợp AL Fe Cu bằng dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp gồm 0,04 mol NO và 0,06 mol NO2, Tính khối lượng muối trong dung dịch không chứa muối amoniv
Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(N^{5+}+3e\left(0,12\right)\rightarrow N^{2+}\left(0,04\right)\)

  \(N^{5+}+1e\left(0,06\right)\rightarrow N^{4+}\left(0,06\right)\)

  Ta có: m muối = m kim loại + mNO3-

  \(n_{NO_3^-}\left(muôi\right)=\sum n_e\left(nhân\right)=0,18\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{muôi}=3,58+0,18.62=14,74\left(g\right)\)

    bởi Trần Đại Nghĩa 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1