AMBIENT

Tính phần trăm của muối natri clorua và kali clorua

bởi Mai Vàng 29/04/2019

Hoà tan trong nước 3,245g một hh gồm hai muối natri clorua và kali clorua. Thêm vào dd này một dd bạc nitric lấy dư. Kết tủa bạc clorua thu được có khối lượng là 7,175g. Tính phần trăm của mỗi chất trong hh

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • NaCl + AgNO3 => NaNO3 + AgCl↓ (1)

  KCl + AgNO3 => KNO3 + AgCl↓ (2)

  Có MAgCl = 108 + 35,5 = 143,5 (g/mol)

  => nAgCl2 = 7,175/143,5= 0,05(mol)

  Gọi nNaCl , nKCl lần lượt là a,b (a,b>0)

  M NaCl = 23 + 35,5 = 58,5(g/mol)

  => m NaCl = 58,5.a (g)

  M KCl = 39 +35,5 = 74,5 (g/mol)

  => m KCl = 74,5.b (g)

  Theo bài ra, ta có :

  m NaCl + m KCl = m hh

  => 58,5.a + 74,5.b = 3,245 (*)

  Theo phương trình (1), n AgCl(1) = n NaCl = a(g)

  Theo phương trình (2), n AgCl(2) = n KCl = b(g)

  Có n AgCl(1) + n AgCl(2)= n AgCl

  => a + b = 0,05(**)

  Từ (*),(**) => a=0,03 , b=0,02

  Hay n NaCl =0,03(mol) , n KCl = 0,02(mol)

  => m NaCl = 0,03.58,5 = 1,755(g)

  => m KCl = 1,49(g)

  => %m NaCl = 1,755/3,245.100% = 54,08%

  => %m KCl = 1,49/3,245.100% = 45,92%

  bởi Dương Cương 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>