ADMICRO
UREKA

Tính nồng độ % của dung dịch A.

Hòa tan 2,15gam hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 vào 187,5ml nước để thu được dung dịch A.Thêm 175ml dung dịch Na2CO3 1M vào dung dịch A,thu được 19,85gam kết tủa.Tính nồng độ % của dung dịch A.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Bài làm :

  Có 2 trường hợp xảy ra.

  +Một là hh BaCl2 và CaCl2 dư.

  + Hai là Na2CO3 dư
  TH1: Giả sử BaCl2 và CaCl2 dư => Na2CO3 phản ứng hết
  nNa2CO3=0,175.1 = 0,175mol
  Mặt khác hh BaCl2 và CaCl2 td Na2CO3 tạo hh kết tủa BaCO3 và CaCO3 ( Với M giảm 82 đơn vị)
  => m(hh muối) sẽ giảm=82.0,175=14,35g
  Mà theo đề bài: hh muối giảm=21,5-19,85=1,65g
  Vậy => Trường hợp này sai.

  TH2 : Là BaCl2 và CaCl2 P/Ư hết còn Na2CO3 dư

  Vì muối hòa vào nước thì vẫn thu được muối nên => DD A thu được là gồm BaCl2 và CaCl2

  Gọi x ,y lần lượt là số mol của BaCl2 và CaCl2

  Ta có PTHH :

  \(\left(1\right)BaCl2+Na2CO3\rightarrow BaCO3\downarrow+2NaCl\)

  x mol................................... xmol

  \(\left(2\right)CaCl2+Na2CO3\rightarrow CaCO3\downarrow+2NaCl\)

  y mol..................................... ymol

  Kết tủa thu được bao gồm BaCO3 và CaCO3

  Ta có : 1ml = 1g => 187,5 ml = 187,5 g

  Theo đề bài ta có 2PT : \(\left\{{}\begin{matrix}208x+111y=21,5\left(a\right)\\198x+100y=19,8\left(b\right)\end{matrix}\right.\) => \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,05\left(mol\right)\\y=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}nBaCl2=0,05\left(mol\right)\\nCaCl2=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}C\%_{BaCl2}=\dfrac{0,05.208}{21,5+187,5}.100\%\approx4,98\%\\C\%_{CaCl2}=\dfrac{0,1.111}{21,5+187,5}.100\%\approx5,31\%\end{matrix}\right.\)

  Vậy...................

    bởi Đức Mạnh 11/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF