ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính khối lượng kết tủa này, biết hiệu suất của phản ứng hấp thụ khí đạt 80%

Cho 10,6g NA2CO3 tác dụng hoàn toàn đúng dịch H2SO4

A, viết PTPU

b, tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng

c, Tính thể tích khí Co2 sinh ra (đktc)

D, toàn vộ khí sinh ra được đẫn vào 300ml Ca(OH)2 0,5M thì thu được 1 kết tủa. Tính khối lượng kết tủa này, biết hiệu suất của phản ứng hấp thụ khí đạt 80%

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(n_{Na_2CO_3}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{10,6}{106}=0,1mol\)

  Na2CO3+H2SO4\(\rightarrow\)Na2SO4+CO2+H2O

  \(n_{Na_2SO_4}=n_{CO_2}=n_{Na_2CO_3}=0,1mol\)

  \(m_{Na_2SO_4}=0,1.142=14,2gam\)

  \(V_{CO_2}=0,1.22,4=2,24l\)

  \(n_{Ca\left(OH\right)_2}=0,3.0,5=0,15mol\)

  \(\dfrac{n_{CO_2}}{n_{Ca\left(OH\right)_2}}=\dfrac{0,1}{0,15}\approx0,67< 1\rightarrow\) Ca(OH)2 dư, tạo muối trung hòa CaCO3

  CO2+Ca(OH)2\(\rightarrow\)CaCO3+H2O

  \(n_{CaCO_3}=n_{CO_2}=0,1mol\)

  \(m_{CaCO_3}=0,1.100.\dfrac{80}{100}=8gam\)

  CO

    bởi Phan Thu Ngân 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1