Tính nồng độ % CaCl2

bởi Ha Ku 29/04/2019

Cho 10g CaCo3 tác dụng vừa đủ với HCl 10% thu được CaCl2, khí CO2 và H2O
a) Viết PTHH
b) Tính khối lượng dung dịch tham gia phản ứng
c) Tính V(khí CO2) ở đktc
d) Tính nồng độ % CaCl2

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH: CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

  b) \(n_{CaCO_3}=\dfrac{10}{100}=0,1\left(mol\right)\)

  Theo PT: \(n_{HCl}=2n_{CaCO_3}=2\times0,1=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{HCl}=0,2\times36,5=7,3\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{ddHCl}=\dfrac{7,3\times100\%}{10\%}=73\left(g\right)\)

  c) Theo PT: \(n_{CO_2}=n_{CaCO_3}=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow V_{CO_2}=0,1\times22,4=2,24\left(l\right)\)

  \(m_{CO_2}=0,1\times44=4,4\left(g\right)\)

  d) Theo PT: \(n_{CaCl_2}=n_{CaCO_3}=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{CaCl_2}=0,1\times111=11,1\left(g\right)\)

  \(m_{dd}=10+73-4,4=78,6\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow C\%_{CaCl_2}=\dfrac{11,1}{78,6}\times100\%=14,12\%\)

  bởi Nguyễn Yến 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan