Tính khối lượng đồng oxit tạo thành

bởi Ngoc Nga 02/06/2019

nhiệt phân 24,5 muối kaliclorat, khí thoaats ra cho tác dụng với 32g Cu đun nóng . tính khối lượng đồng oxit tạo thành

Câu trả lời (1)

 • nkclo3=\(\dfrac{m_{kclo3}}{M_{Kclo3}}=\dfrac{24,5}{122,5}=0,2\left(mol\right)\)

  2KClO3 -----> 2KCl + 3O2 \(\uparrow\)(Thêm t' ở phương trình nhé mik k ghi đc)

  0,2....................0,2.........0,3

  O2 + 2Cu ---->2 CuO ( Thêm t' ở pt nhé )

  0,3......0,6.......0,6

  mCUO=ncuo.Mcuo=0,6.80=48(g)

  bởi Nguyễn Vân Hà 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan