AMBIENT

Hãy tính khối lượng muối cacbonat thu được?

bởi Ha Ku 02/06/2019

Bài 5: Cho 10g CaCo3 tác dụng với dung dịch HCL dư
a. Tính thể tích khí CO2 thu được ở đktc
b. Dẫn khí CO2 thu được ở trên vào lọ đựng 50g dung dịch NaOH 40%. Hãy tính khối lượng mối cacbonat thu được?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có : nCaCO3 = \(\dfrac{10}{100}=0,1\left(mol\right)\)

  PTHH :

  \(CaCO3+2HCl->CaCl2+CO2\uparrow+H2O\)

  0,1mol..............................................0,1mol

  a) Thể tích khí CO2 thu được là :

  \(VCO2\left(\text{đ}ktc\right)=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

  b) Theo đề bài ta có : \(nNaOH=\dfrac{50.40}{40.100}=0,5\left(mol\right)\)

  Ta xét tỉ lệ :

  \(T=\dfrac{nNaOH}{nCO2}=\dfrac{0,5}{0,1}=5>2\)

  Ta có T > 2 => Sau pư thu được muối trung hòa

  PTHH :

  \(CO2+2NaOH->Na2CO3+H2O\)

  0,1mol.....0,2mol...............0,1mol

  => mNa2CO3 = 0,1.106=10,6(g)

  Vậy...

  bởi trần trung hiếu 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>