ON
ADMICRO
VIDEO

Tính C% dd sau phản ứng

Cho 10g CaCO3 phản ứng dd HCl 14,6%

a)Tính VCO2

b)Tính mddHCl

c)Tính C% dd sau pứ

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

  a) \(n_{CaCO_3}=\dfrac{10}{100}=0,1\left(mol\right)\)

  Theo PT: \(n_{CO_2}=n_{CaCO_3}=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow V_{CO_2}=0,1\times22,4=2,24\left(l\right)\)

  \(m_{CO_2}=0,1\times44=4,4\left(g\right)\)

  b) Theo PT: \(n_{HCl}=2n_{CaCO_3}=2\times0,1=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{HCl}=0,2\times36,5=7,3\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{ddHCl}=\dfrac{7,3\times100\%}{14,6\%}=50\left(g\right)\)

  c) Theo PT: \(n_{CaCl_2}=n_{CaCO_3}=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{CaCl_2}=0,1\times111=11,1\left(g\right)\)

  \(m_{dd}=10+50-4,4=55,6\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow C\%_{CaCl_2}=\dfrac{11,1}{55,6}\times100\%=19,96\%\)

    bởi Phan Cao Hoàng 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1