AMBIENT

Tính C% dd sau phản ứng

bởi het roi 03/06/2019

Cho 10g CaCO3 phản ứng dd HCl 14,6%

a)Tính VCO2

b)Tính mddHCl

c)Tính C% dd sau pứ

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

  a) \(n_{CaCO_3}=\dfrac{10}{100}=0,1\left(mol\right)\)

  Theo PT: \(n_{CO_2}=n_{CaCO_3}=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow V_{CO_2}=0,1\times22,4=2,24\left(l\right)\)

  \(m_{CO_2}=0,1\times44=4,4\left(g\right)\)

  b) Theo PT: \(n_{HCl}=2n_{CaCO_3}=2\times0,1=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{HCl}=0,2\times36,5=7,3\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{ddHCl}=\dfrac{7,3\times100\%}{14,6\%}=50\left(g\right)\)

  c) Theo PT: \(n_{CaCl_2}=n_{CaCO_3}=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{CaCl_2}=0,1\times111=11,1\left(g\right)\)

  \(m_{dd}=10+50-4,4=55,6\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow C\%_{CaCl_2}=\dfrac{11,1}{55,6}\times100\%=19,96\%\)

  bởi Phan Cao Hoàng 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA