ON
ADMICRO
VIDEO

Tính khối lượng % khối lượng muối ban đầu

Hòa tan hỗn hợp hợp Na2CO3 và K2CO3 bằng 400 ml HCl 1,5M thoát ra 5,6 lít CO2 (đktc) và dung dịch A . Trung hòa axit còn dư trong A bằng NaOH vừa đủ rồi cô cạn thì thu được 39,9 gam hỗn hợp muối khan . Tính khối lương % khối lượng muối ban đầu

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Na2CO3 + 2HCl ---> 2 NaCl + H2O + CO2; (1)

  x------------------------------2x-------------------x

  K2CO3 + 2HCl ---> 2KCl + H2O + CO2; (2)

  y------------------------------2y--------------------y

  HCl + NaOH ---> NaCl + H2O; (3)

  Ta có: nHCl dùng=0,4*1,5=0,6 (mol)

  nCO2=\(\dfrac{5,6}{22,4}=0,25\left(mol\right)\)

  => nHCl pư=0,25*2=0,5 (mol)

  => nHCl dư=0,6-0,5=0,1 (mol)

  => nNaCl (3)=0,1 (mol)=> mNaCl (3)=0,1*58,5=5,85(g)

  => mNaCl(1)+KCl(2)=39,9-5,58= 34,05 (g)

  Gọi x,y lần lượt là số mol của Na2CO3 và K2CO3 trong hỗn hợp.

  Ta có: x+y=0,25

  58,5*2x+ 74,5*2y=34,05

  Giải hệ phương trình trên ta được : x=0,1;y=0,15

  mNa2CO3=0,1*106=10,6(g)

  mK2CO3=0,15* 138= 20,7 (g)

  mhh=10,6+20,7=31,3 (g)

  %mNa2CO3=\(\dfrac{10,6\cdot100}{31,3}=33,9\%\)

  %mK2CO3=\(\dfrac{20,7\cdot100}{31,3}=66,1\%\)

    bởi Huyền Bee 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1