YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 64 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 64 sách GK Hóa lớp 12

Từ các sản phẩm hóa dầu (C6H6 và CH2= CH2) có thể tổng hợp được polistiren, chất được dùng sản xuất nhựa trao đổi ion. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (có thể dùng thêm các hợp chất vô cơ cần thiết)?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Điều chế polistrien

\(\begin{array}{l}
{C_6}{H_6} + {C_2}{H_4} \to {C_6}{H_5}{C_2}{H_5}\;\;(1)\\
{C_6}{H_5}{C_2}{H_5} \to {C_6}{H_5}CH = C{H_2} + {H_2}\;\;(2)
\end{array}\)

Điều chế polistrien SGK Hóa học 5 trang 64

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 64 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF