ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13.8 trang 28 SBT Hóa học 12

Bài tập 13.8 trang 28 SBT Hóa học 12

Trong các chất dưới đây, chất nào khi được thuỷ phân hoàn toàn sẽ tạo ra alanin?

A. (-NH-CH2-CH2-CO-)n

B. (-NH2-CH(-CH3)-CO-)n

C. (-NH-CH(CH3)-CO-)n

D. (-NH-CH2-CH(CH3)-CO-)n

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.8

 
 

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.8 trang 28 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1