ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13.16 trang 30 SBT Hóa học 12

Bài tập 13.16 trang 30 SBT Hóa học 12

Phản ứng trùng hợp một hỗn hợp monome tạo thành polime chứa một số loại mắt xích khác nhau được gọi là phản ứng đồng trùng hợp. Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng đồng trùng hợp :

a) Buta-1,3-đien và stiren.

b) Buta-1,3-đien và acrilonitrin CH2=CH-CN.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.16

 
 

a) nCH2=CH-CH=CH2 +nC6H5-CH=CH2 → -(CH2-CH=CH-CH2=CH(-C6H5)-CH2-)n

b) nCH2=CH-CH=CH2 +nCN-CH=CH2 → -(CH2-CH=CH-CH2=CH(-CN)-CH2-)n

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.16 trang 30 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1