ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13.10 trang 29 SBT Hóa học 12

Bài tập 13.10 trang 29 SBT Hóa học 12

Một loại polime có phân tử khối trung bình là 250000 và hệ số trùng hợp là 4000. Tên của polime này là

A. polietilen    

B. poli (vinyl clorua)

C. teflon    

D. polipropilen

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Mphântử = 250000 : 4000 = 62,5

Ứng với chất CH2=CH−Cl

Vậy tên gọi của polime là poli (vinyl clorua)

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.10 trang 29 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1