ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13.11 trang 29 SBT Hóa học 12

Bài tập 13.11 trang 29 SBT Hóa học 12

Trong các polime dưới đây, chất nào có mạch phân nhánh?

A. Xelulozơ

B. Amilozơ

C. Amilopectin

D. Cao su lưu hóa

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Cấu trúc phân tử tinh bột: Thuộc loại polisaccarit, gồm nhiều mắt xích – glucozơ liên kết với nhau tạo thành 2 dạng (amilopenctin có cấu trúc mạch phân nhánh và amilozơ mạch không phân nhánh).

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.11 trang 29 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Minh Minh

  Các bạn giúp mình với. Cám ơn.

  Cho các loại vật liệu polime sau: tơ nilon -6,6; tơ axetat; tơ visco; tơ olon; tơ lapsan; tơ tằm; bông; nhưạ novolac; keo ure -fomanđehit. Tổng số loại vật liệu polime có chứa N trong thành phần phân tử là?

  A. 4.

  B. 6.

  C. 3.

  D. 5.

  Theo dõi (0) 8 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1