ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13.12 trang 29 SBT Hóa học 12

Bài tập 13.12 trang 29 SBT Hóa học 12

Chất polipropilen thuộc loại polime nào sau đây?

A. Polime thiên nhiên.

B. Polime bán tổng hợp

C. Polime trùng ngưng.

D. Polime trùng hợp.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.12

 
 

Phân tử có liên kết bội 

(CH2=CH−CH3, CH2−C6H 5...) hoặc vòng kém bền tham gia phản ứng trùng hợp

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.12 trang 29 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hương Lan

  Mình thấy mấy câu đếm chất là khó nhất đấy các bạn. Ai giúp mình câu này đi.

  Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozo axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là:

  A. 5.

  B. 3.

  C. 2.

  D. 4.

  Theo dõi (0) 10 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1